Finnhits - musiikkitehtävät

Musiikkiryhmät

Ala-/yläkoulu/lukio

 1. Mihin ympäristöön näytelmän tapahtumat on sijoitettu?
 1. Esittele lyhyesti näytelmän juoni ja roolihahmot
 1. Mitä soittimia esityksen kokoonpanoon kuuluu ja mihin ”bändi” on sijoitettu?
 1. Näytelmässä kuullaan kappaleita ns. Finnhits- kokoelmilta. Mitä näillä kokoelmilla tarkoitetaan? Hae tietoa esim. Internetistä.
 1. Mitä kappaleita esityksessä kuullaan? ( Listaa kappaleet tai tutustu etukäteen esitettävään materiaaliin )
 1. Mitä musiikin tyylilajeja kappaleet edustavat?
 1. Esityksessä kuullaan myös yksi wieniläisklassismin ajan tunnettu sävellys. Mistä kappaleesta on kyse? Tunnistatko säveltäjän?
 1. Miten esityksen äänentoisto on hoidettu?

Pohdintatehtäviä, lukio

 1. Miten roolihahmojen luonnetta ja elämän tilannetta kuvataan musiikin avulla? Valitse 1-2 roolihahmoa, joita tarkastelet. (Pyydä opettajalta tarvittaessa avuksi käsiohjelmaa.)
 2. Useita näytelmässä esitettyjä kappaleita on sovitettu uudelleen. Sovitukseen vaikuttavat mm. soitinkokoonpanon muutokset ja rytmin käsittely. Miten uudet sovitukset toimivat esityksessä? (Tutustu etukäteen alkuperäisiin esityksiin, jotta voit vertailla! Esim. Moottoritie on kuuma / Kaksi lensi yli käenpesän, Jätkän humppa)
 1. Pohdi tanssikoreografian merkitystä Finnhits-näytelmän musiikkikohtauksissa.