Taidetestaajat

Taidetestaajat

« Palaa esityslistaan

Mitä

Taidetestaajat-suurhanke käynnistyy tänä syksynä. Suomen kulttuurirahaston rahoittama hanke vie valtakunnan kaikki kasiluokkalaiset kahteen kulttuurikohteeseen. Yhteensä 55 taidelaitosta tai työryhmää on valittu mukaan Suomen Kulttuurirahaston käynnistämään Taidetestaajat-suurhankkeeseen. Kohteet tavoittavat yhteensä jopa 65 000 kahdeksasluokkalaista ja heidän opettajaansa lukuvuonna 2017-18. Kanta-Hämeestä mukana ovat Hämeenlinnan taidemuseo ja Hämeenlinnan teatteri lukuvuonna 2017–2018. 

Syyskuussa 2017 yli 1000 kahdeksasluokkalaista testasi Naisia hermoromahduksen partaalla -musikaalin Hämeenlinnan Teatterissa.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Taiteellisen laadun ohessa keskeinen valintakriteeri oli nuorten kanssa tehtävä yleisötyö sekä se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana. 

Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittama suurhanke, joka mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua kulttuurikohteissa. Toinen vierailu on omassa maakunnassa tai lähialueella, toinen suuntautuu pääkaupunkiseudulle. Hanke tavoittaa kolmen vuoden aikana jopa 200 000 nuorta ja heidän opettajaansa. Hankkeen budjetti on yhteensä 15-20 miljoonaa euroa, ja se on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. Hanketta koordinoi Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto. 


Yle Häme kävi haastattelemassa kahdeksasluokkalaisia 12.9.2017.

Kommentit